feth

listen to the pronunciation of feth
Türkisch - Englisch
conquer
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle gamı izâle etmek, bir değerli şey vermekle fakirliği kaldırmak gibi. İkincisi; kapalı, muğlak bilgilerin keşif ve izharında kullanılır. Bu da iki türlüdür; Birisi; zâhirî ve müsbet ilimleri çoğaltmak ve mânalarını tahkik etmekle olu
(Osmanlı Dönemi) Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret
(Osmanlı Dönemi) Açma, başlama
(Osmanlı Dönemi) açmak, Müslümanların bir yeri zabtetmesi
feth
Favoriten