fetch up

listen to the pronunciation of fetch up
Englisch - Türkisch
yukarı çıkarmak
geri dönmek
bitirmek
yukarı çıkar
boylamak
son vermek
(Fiili Deyim ) 1- yukarı çıkarmak , alıp yukarı getirmek 2- (zamanı) telafi etmek 3- kusturmak 4- aniden durmak
gelip durmak
Englisch - Englisch
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
fetch up

  Türkische aussprache

  feç ʌp

  Aussprache

  /ˈfeʧ ˈəp/ /ˈfɛʧ ˈʌp/

  Etymologie

  [ 'fech ] (verb.) before 12th century. Middle English fecchen, from Old English fetian, feccan; perhaps akin to Old English fOt foot; more at FOOT.

  Wort des Tages

  diminutive
Favoriten