feeling or displaying disappointment or a lack of contentment

listen to the pronunciation of feeling or displaying disappointment or a lack of contentment
Englisch - Türkisch

Definition von feeling or displaying disappointment or a lack of contentment im Englisch Türkisch wörterbuch

dissatisfied
{s} tatminsiz

Oldukça tatminsizdim. - I was quite dissatisfied.

O her zaman tatminsiz. - He's always dissatisfied.

dissatisfied
tatmin etme(mek)
dissatisfied
{s} hoşnutsuz

Bu iyi bir uzlaşma.Hiç kimseyi hoşnutsuz bırakmaz. - It's a good compromise. It won't leave anyone dissatisfied.

Sen her zaman hoşnutsuzsun. - You're always dissatisfied.

dissatisfied
{s} memnuniyetsiz
dissatisfied
tatmin etme
Englisch - Englisch
dissatisfied
feeling or displaying disappointment or a lack of contentment

  Silbentrennung

  feel·ing or displaying dis·ap·point·ment or a lack of con·tent·ment

  Türkische aussprache

  filîng ır dîspleyîng dîsıpoyntmınt ır ı läk ıv kıntentmınt

  Aussprache

  /ˈfēləɴɢ ər dəˈsplāəɴɢ ˌdəsəˈpointmənt ər ə ˈlak əv kənˈtentmənt/ /ˈfiːlɪŋ ɜr dɪˈspleɪɪŋ ˌdɪsəˈpɔɪntmənt ɜr ə ˈlæk əv kənˈtɛntmənt/

  Wort des Tages

  horrent
Favoriten