fedâ eden, kıymet ve ehemmiyet verilen bir şey uğrunda her şeyi gözden çıkaran

listen to the pronunciation of fedâ eden, kıymet ve ehemmiyet verilen bir şey uğrunda her şeyi gözden çıkaran
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) fedakâr
fedâ eden, kıymet ve ehemmiyet verilen bir şey uğrunda her şeyi gözden çıkaran

    Silbentrennung

    fedâ e·den, kıy·met ve e·hem·mi·yet ve·ri·len bir şey uğ·run·da her şe·yi göz·den çı·ka·ran

    Wort des Tages

    polyhistor
Favoriten