eye gum

listen to the pronunciation of eye gum
Englisch - Türkisch
göz sakız
sleep
{f} uyumak

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

sleep
{i} uyku

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

Dalida aşırı dozda uyku hapından öldü. - Dalida died from an overdose of sleeping pills.

sleep
{i} uyuma

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

Pencereler açık uyuma. - Don't sleep with the windows open.

sleep
{f} uyuklamak
sleep
kesik kesik uyuma
sleep
{f} kalmak

Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi. - Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep.

Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum. - I want to stay home and sleep all day.

sleep
{f} uyu

Robin uyurken çok sevimli görünüyor. - Robin looks very cute when he's sleeping.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

sleep
{i} kış uykusu
sleep
putto sleep yatırmak
sleep
broken sleep devamlı olmayan uyku
sleep
uyuşmak karıncalanmak
sleep
gece yarısından evvelki uyku
sleep
{f} yatacak yer sağlamak
sleep
{f} (slept) uyumak
sleep
son uyku
sleep
{i} uyku hali
sleep
yatacak yer sağlam
sleep
(fiil) uyumak, uyuklamak, gecelemek, kalmak, fırıl fırıl dönmek, çok hızlı dönmek, yatacak yer sağlamak
Englisch - Englisch
sleep
eye gum
Favoriten