expert report

listen to the pronunciation of expert report
Englisch - Türkisch
uzman raporu
(Hukuk) bilirkişi raporu
expert witness report
(Ticaret) bilirkişi raporu
expert's report
bilirkişi raporu
insufficient expert report
(Kanun) yetersiz bilirkişi raporu
expert report

  Silbentrennung

  ex·pert re·port

  Türkische aussprache

  ekspırt ripôrt

  Aussprache

  /ˈekspərt rēˈpôrt/ /ˈɛkspɜrt riːˈpɔːrt/

  Wort des Tages

  sarcophagus
Favoriten