exec

listen to the pronunciation of exec
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) yürüt

Yürütme komitesi onu şirketin başkanlığına atadı. - The executive committee appointed him the president of the company.

Yeni bir öneriyi tartışmak için bir yürütme kurulu oluşturuldu. - An executive council was formed to discuss the new proposal.

Executive (yönetici) kelimesinin kısaltması
Çalıştır
exec failure
(Bilgisayar) exec hatası
exec procedure
EXEC yordamı
executive
{s} yürütme

Yeni bir öneriyi tartışmak için bir yürütme kurulu oluşturuldu. - An executive council was formed to discuss the new proposal.

Yürütme komitesi onu şirketin başkanlığına atadı. - The executive committee appointed him the president of the company.

executive
(Askeri) muavin
executive
uygulayıcı
executive
(Ticaret) yürütme organı
executive
(Bilgisayar) yürütülebilir
executive
yönetici

Baş yönetici ile tanıştım. - I got acquainted with the chief executive.

Emekli olan bir yönetici için bir veda partisi düzenlendi. - A farewell party was held for the executive who was retiring.

executive
yetki sahibi
executive
yürütücü
executive
icrai
executive
idareci

Tom tipik idareciniz değil. - Tom isn't your typical executive.

executive
idareci durumunda olan
executive
yetkili şâhıs
executive
(isim) idareci, yönetici, hükümet
executive
Çalıştırıcı
executive
{s} yönetimsel, idari
executive
{s} yöneticiye ait
executive
(sıfat) yürütme, yönetim, yetkili, uygulama ile ilgili, icra
Englisch - Englisch
Türkisch - Englisch

Definition von exec im Türkisch Englisch wörterbuch

exec hatası
(Bilgisayar) exec failure
exec yordamı
(Bilgisayar) exec procedure
exec

  Türkische aussprache

  egzek

  Aussprache

  /ˌegˈzek/ /ˌɛɡˈzɛk/

  Etymologie

  [ ig-'zek ] (noun.) 1896. Shortening of executive
Favoriten