exclusion from intercourse or favor, as in society or politics

listen to the pronunciation of exclusion from intercourse or favor, as in society or politics
Englisch - Türkisch

Definition von exclusion from intercourse or favor, as in society or politics im Englisch Türkisch wörterbuch

ostracism
(Nükleer Mühendislik) Aforoz etme
ostracism
sürgün etme
ostracism
ilişkiyi kesme
ostracism
toplumdan dışlama
ostracism
{i} toplum dışına itme; dışlama; aforoz etme, kovma
ostracism
{i} toplumdan uzaklaştırma
ostracism
{i} sürme, sürgüne gönderme
ostracism
{i} sürgün

Milattan önce 508 yılında , Atina hükümdarı Kleistenes bir tiran görünümünü önlemek için sürgün kurdu. - In 508BC, the ruler of Athens, Cleisthenes established ostracism to prevent the appearance of a tyrant.

ostracism
{i} ilgisini kesme
ostracism
dışlama
Englisch - Englisch
ostracism
exclusion from intercourse or favor, as in society or politics
Favoriten