excited by sexual desire; applied particularly to the females of some animals

listen to the pronunciation of excited by sexual desire; applied particularly to the females of some animals
Englisch - Türkisch

Definition von excited by sexual desire; applied particularly to the females of some animals im Englisch Türkisch wörterbuch

proud
gururlu

Alexander Hamilton gururlu bir adamdı. - Alexander Hamilton was a proud man.

O vazgeçemeyecek kadar çok gururludur. - He is too proud to give up.

proud
{s} kibirli

Ondan hoşlanmadım çünkü çok kibirli. - I don't like him because he is too proud.

Aşk sabırlıdır, aşk şefkatlidir. Kıskanmaz, övünmez, kibirli değildir. - Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.

proud
{s} kibirli: He's too proud to apologize. O kadar kibirli ki özür bile dilemez
proud
göğsü kabarmak
proud
grurlu
proud
göğüsü kabarmak
proud
özünü beğenmiş
proud
heybetli
proud
muhteşem
proud
proud flesh tıb
proud
canlı görkemli
proud
izzetinefsi olan
proud
(sıfat) gurur verici, azametli, gururlu, onurlu, şerefli, mağrur, kibirli, görkemli, kabarmış
proud
{s} azametli
proud
{s} şerefli

Şerefli ölmektense şerefsiz yaşamak daha iyidir. - Better to live dishonored than die proud.

proud
proudheartedkibirli
proud
{s} görkemli
proud
{s} gurur verici

Hayatımın en gurur verici anıydı. - It was the proudest moment of my life.

O en gurur verici anlarımdan biriydi. - It was not one of my proudest moments.

Englisch - Englisch
proud
excited by sexual desire; applied particularly to the females of some animals

    Silbentrennung

    ex·ci·ted by sex·u·al desire; ap·plied par·ti·cu·lar·ly to the females of some animals

    Aussprache

    Wort des Tages

    maieutic
Favoriten