evading capture, comprehension or remembrance

listen to the pronunciation of evading capture, comprehension or remembrance
Englisch - Türkisch

Definition von evading capture, comprehension or remembrance im Englisch Türkisch wörterbuch

elusive
ele geçmez
elusive
bulunmaz
elusive
tutulmaz
elusive
anlaşılması zor
elusive
tarifi zor
elusive
{s} kaypak
elusive
bulunması zor
elusive
anımsanması zor
elusive
yakalanması/bulunması zor
elusive
bir türlü akla gelmeyen
elusive
çabucak geçen
elusive
{s} yakalanması zor
elusive
{s} güvenilmez
elusive
{s} anlaşılmaz
elusive
(sıfat) kaçamaklı, yakalanması zor, akla gelmeyen, anlaşılmaz, güvenilmez, kaypak
elusive
akla gelmez/ele geçmez
Englisch - Englisch
elusive

elusive criminal arrested.

evading capture, comprehension or remembrance
Favoriten