esnaf

listen to the pronunciation of esnaf
Türkisch - Englisch
artisan
shopkeeper

Napoleon called the English a nation of shopkeepers. - Napolyon, İngilizleri bir esnaf milleti olarak nitelendirdi.

(Ticaret) market keeper
(Ticaret) craftsmen
(Kanun) craftman
tradesmen

Confrontations with tradesmen cause stressful situations. - Esnafla karşı karşıya gelmek stresli durumlara neden olur.

(Ticaret) storekeeper
tradesman, smallscale retailer, street hawker; artisan; tradesmen; artisans
tradesman

It is impossible to obtain the services of a tradesman in January in Australia. They are all on holiday. - Avustralya'da ocak ayında esnaf hizmetini almak mümkün değildir. Onların hepsi tatildedirler.

The tradesman promised to come the next day. - Esnaf sonraki gün geleceğine söz verdi.

handicraftsman
trades, guilds; tradesmen, artisan
slang pander
obs. trades, guilds
slang prostitute
tradespeople
artificer
monger
esnaf loncası
guild
esnaf birliği
(Ticaret) company
esnaf cemiyeti
(Ticaret) guild
esnaf odası
Chamber of craftsmen
esnaf ağzı
sales talk
esnaf birliği binası
guildhall
esnaf cemiyeti üyesi
(Ticaret) liveryman
esnaf cemiyetinin üyesi
liveryman
esnaf dernekleri
craftsman's association
esnaf derneği
(Politika, Siyaset) association of artisans
esnaf derneği
(Ticaret) craftsman's association
esnaf kadın
tradeswoman
esnaf kefalet kooperatifleri
craftsman’s cooperative
esnaf loncası
gild
esnaf odası
(Kanun) chamber of artisans
esnaf ve küçük sanatkarlar
craftsman and little artisan
gezici esnaf
peddler(s)
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) Ekonomik faaliyeti, parasal sermayesinden çok, bedensel çalışmasına bağlı, sanatkar ve ticaret sahibi
(Osmanlı Dönemi) Sınıflar. Sıralar. Türlüler, menbalar, menşe'ler, asıllar, esaslar
Küçük sermaye ve sanat sahibi: "Kendileri balıkçı olmayıp da balık satan esnafı da severim."- S. F. Abasıyanık
Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse
Küçük ticaretle ya da el zanaatlarıyla geçinen kimselere verilen ad
Kötü yola sapmış olan kadın
Küçük sermaye ve sanat sahibi
(Osmanlı Dönemi) Sınıflar, cinsler
esnaf ağzı
Çarşı ve pazarda satıcıların müşteri çekmek için kullandıkları dil
esnaf loncası
Herhangi bir meslek dalında esnafların kurduğu dernek
esnaf
Favoriten