emici

listen to the pronunciation of emici
Türkisch - Englisch
sucker
aspirator
absorbing
absorbent

Buy me a package of absorbent cotton. - Bana bir paket emici pamuk al.

adsorbent
absorbent, blotting
sucking, absorbent; absorber
bibulous
absorptive
sucking
sucking, that which sucks
spongy
absorber
adsorptive
emici kağıt
(Matbaacılık, Basımcılık) blotting paper
emici kurt
(Askeri) fluke
emici madde
sorbent
emici bir halde
absorbantly
emici bir halde
bibulously
emici gereç
absorbent material
emici güç
absorptive power
emici kalıp
absorptive lining
emici kalıp
absorbent shutter
emici kalıp
vacuum form
emici kiti
damper kit
emici kömür
activated carbon
emici kıllar/tüyler bot
root hairs
emici madde
absorbent
emici madde
adsorbent
emici olmayan
nonabsorptive
emici olmayan
nonabsorbent
emici pamuk
(Tekstil) absorbent cotton
emici sıva
absorbend plaster
emici tarak
suction dredge
emici tarak
sucking dredge
emici tip dalga jeneratörü
(Askeri) absorbing-type wave generator
emici tulumba
scavenging pump
emici tüyler
(Botanik, Bitkibilim) absorbing hairs
emici vantilatör
suction fan
emici veya soğurucu maddeler
(Otomotiv) absorbents
emici şey
saturant
darbe emici
(Otomotiv) shockabsorber
darbe emici
impact absorber
kan emici
bloodsucker

Show me a capitalist and I'll show you a bloodsucker. - Bana bir kapitalist göster ve ben sana bir kan emici göstereyim.

kesici-emici tarak
suction-cutter dredge
konforlu darbe emici
comfort shock absorber
nem emici
acetone
petrol emici
(Askeri) oil absorbent
yeniden emici
resorbent
ısıl emici
thermal absorber
Türkisch - Türkisch
Emme işini yapan kimse veya şey
Emme işini yapan
emici kıllar
Bitkilerin köklerinde bulunan ve topraktaki besin maddelerini emip beslenmelerine yarayan tek hücreli uzantılar
emici tüyler
Emici kıllar
emici
Favoriten