divided; cleft

listen to the pronunciation of divided; cleft
Englisch - Türkisch

Definition von divided; cleft im Englisch Türkisch wörterbuch

split
{f} bölmek

Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin? - We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates?

split
{i} kırılma
split
{s} çatlak
split
(Bilgisayar) bölme

Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin? - We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates?

split
kırılmak
split
bölüşmek
split
{f} ayrılmak

Mary ile ayrılmak istemedim. - I didn't want to split up with Mary.

Ayrılmak istiyorum ama denesem bile yapamayacağımı biliyorum. - I want to split up, but I know I couldn't even if I tried.

split
{i} (dikiş yeri üzerindeki) sökük, sökük yer. split-level
split
ufak parça
split
{f} çekip gitmek
split
{f} ayırmak

Tom yakacak odunları ayırmak için benden ona yardım etmemi istedi. - Tom asked me to help him split firewood.

split
{i} bozuşma
split
(fiil) yarmak, paylaştırmak, bölüştürmek, bölmek, parçalamak, ayırmak, kırmak, yıkmak, mahvetmek, çatlatmak, bölünmek, ayrılmak, kopmak, parçalanmak, çatlamak, paylaşmak, bölüşmek, titizlenmek, kılı kırk yarmak, ince eleyip sık dokumak, gülmekten yarılmak, katıla katıla gülmek, defolup gitmek, çekip gitmek
split
{f} ince eleyip sık dokumak
split
{f} kırmak; yarmak; çatlatmak; kırılmak; yarılmak; çatlamak
split
{f} katıla katıla gülmek
split
böl

Tom bölünmüş bir kişiliğe sahiptir. - Tom has a split personality.

Enflasyon sorunu partiyi böldü. - The inflation issue split the party.

split
bölünmüş, bölmek, ayırmak;Yarım
split
küçük şişe muzla yapılmış dondurmalı tatlı
split
{f} kırmak
Englisch - Englisch
split
divided; cleft
Favoriten