disposition, as in: the crowd was in a joyous mood

listen to the pronunciation of disposition, as in: the crowd was in a joyous mood
Englisch - Türkisch

Definition von disposition, as in: the crowd was in a joyous mood im Englisch Türkisch wörterbuch

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Tom konuşmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to talk.

Gerçekten bunun için havamda değilim. - I'm really not in the mood for this.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi. - Tom was tired and in a bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
Englisch - Englisch
mood
disposition, as in: the crowd was in a joyous mood
Favoriten