dinlememek

listen to the pronunciation of dinlememek
Türkisch - Englisch
(neg. form of dinlemek ) not to listen
disobey
dinle
listen to

Linda went to the park to listen to the music. - Linda müzik dinlemek için parka gitti.

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

dinle
hark
dinle
listen

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

I like to listen to classical music. - Klasik müzik dinlemeyi severim.

dinle
mind

If you don't mind, I'd like to rest here for a while. - Sakıncası yoksa bir süre burada dinlenmek istiyorum.

Children should obey their elders, mind you. - Dinle bak, çocuklar büyüklerine itaat etmelidir.

dinle
(Bilgisayar) listen on
dinle
{f} listening

The children love listening to stories. - Çocuklar masal dinlemeyi sever.

I often study while listening to music. - Müzik dinlediğim zaman sık sık çalışırım.

aman zaman bilmemek/dinlememek
to be implacable, refuse all pleas
ders dinlememek
not listen the teacher
dinle
hearken
dinle
wiretap

Sami's phones were wiretapped. - Sami'nin telefonları dinlendi.

ferman dinlememek
to do as one pleases, ignore the law
söz dinlememek
recalcitrate
söz dinlememek
to disobey
söz dinlememek
disobey
sözünü dinlememek
fly in the face of
dinlememek
Favoriten