detaylandırma

listen to the pronunciation of detaylandırma
Türkisch - Englisch
elaboration
{i} detailing
detay
detail

Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway. - Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum.

Professors should explain everything in detail, not be succinct and always tell students to go home and read their books. - Profesörler, her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalılar, kısa ve öz olmamalılar ve her zaman öğrencilere eve gitmelerini ve kitaplarını okumalarını söylemeliler.

detay
circumstance

He described the circumstances in detail. - O koşulları detaylı olarak açıkladı.

detay
touch
detay
technicality
detay
detail drawing
detaylandırmak
detail
detaylandırmak
elaborate
detay
subtlety
detay
elaboration
detay
detail ayrıntı
ikincil detaylandırma
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary elaboration
Türkisch - Türkisch
Detaylandırmak işi
detay
Ayrıntı
detaylandırmak
Detay duruma getirmek
detaylandırma
Favoriten