deprive of courage or hope; take away hope from; cause to feel discouraged

listen to the pronunciation of deprive of courage or hope; take away hope from; cause to feel discouraged
Englisch - Türkisch

Definition von deprive of courage or hope; take away hope from; cause to feel discouraged im Englisch Türkisch wörterbuch

discourage
cesaretini kırmak

Tom Mary'nin cesaretini kırmak istemiyor. - Tom doesn't want to discourage Mary.

discourage
{f} vazgeçirmek

İnsanları onu yapmaktan vazgeçirmek için mümkün olan her şeyi yaptım. - I've done everything possible to discourage people from doing that.

discourage
{f} hevesini kırmak
discourage
kandırmak
discourage
caydırmak
discourage
engellemek
discourage
önlemek
discourage
yıldırmak
discourage
cesaretini kır

Hatanın onun cesaretini kırmasına izin vermedi. - She did not let failure discourage her.

Tom'un cesaretini kırmayalım. - Let's not discourage Tom.

discourage
gözünü korkutmak
discourage
discouraging ly hayal kırıklığına uğratarak
discourage
fikrini değiştirmek
discourage
{f} (from) -den vazgeçirmek
discourage
discourage somebody from doing something birini bir işten vaz geçirmek
discourage
{f} hayal kırıklığına uğratmak
Englisch - Englisch
discourage
deprive of courage or hope; take away hope from; cause to feel discouraged

    Silbentrennung

    de·prive of cour·age or hope; take a·way hope from; cause to feel dis·cour·aged

    Aussprache

Favoriten