değer, meziyet, üstünlük; îman, irfan, iyilik itibâriyle olan yüksek derece

listen to the pronunciation of değer, meziyet, üstünlük; îman, irfan, iyilik itibâriyle olan yüksek derece
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) fazilet
değer, meziyet, üstünlük; îman, irfan, iyilik itibâriyle olan yüksek derece

    Silbentrennung

    de·ğer, me·zi·yet, üs·tün·lük; îman, ir·fan, i·yi·lik i·tibâ·riy·le o·lan yük·sek de·re·ce

    Aussprache

    Wort des Tages

    effete
Favoriten