dışardan gelen yasa veya buyruğa göre davranma, özerklik karşıtı

listen to the pronunciation of dışardan gelen yasa veya buyruğa göre davranma, özerklik karşıtı
Türkisch - Türkisch
yad erklik
dışardan gelen yasa veya buyruğa göre davranma, özerklik karşıtı

    Silbentrennung

    dı·şar·dan ge·len ya·sa ve·ya buy·ru·ğa gö·re dav·ran·ma, ö·zerk·lik kar·şı·tı

    Wort des Tages

    ranine
Favoriten