convoy discipline

listen to the pronunciation of convoy discipline
Englisch - Türkisch
(Askeri) KONVOY DİSİPLİNİ: Bir konvoyun mümkün olduğu kadar azami sürat ve emniyetle ve diğer trafiği, imkan nispetinde az etkileyecek şekilde, hareketini sağlamak için gerekli talimata riayet edilmesi
convoy discipline

  Silbentrennung

  con·voy dis·ci·pline

  Türkische aussprache

  känvoy dîsıplın

  Aussprache

  /ˈkänˌvoi ˈdəsəplən/ /ˈkɑːnˌvɔɪ ˈdɪsəplən/

  Wort des Tages

  facetious
Favoriten