consent, concur; suit, fit

listen to the pronunciation of consent, concur; suit, fit
Englisch - Türkisch

Definition von consent, concur; suit, fit im Englisch Türkisch wörterbuch

agree
{f} kararlaştırmak
agree
{f} hemfikir olmak
agree
{f} yaramak
agree
{f} uyuşmak

Sıfatın ismiyle uyuşmak zorunda olduğunu unutma. - Don't forget that the adjective must agree with its noun.

agree
uzlaşmak
agree
kabul et

Kızın ebeveynleri onun ricasını kabul etti. - The girl's parents agreed to her request.

Teklifimi kabul etmedi. - He didn't agree to my proposal.

agree
uymak (bir başka şeye)
agree
(Politika, Siyaset) mutabakata varmak
agree
mutabık olmak
agree
anlaşma sağlamak
agree
mutabık kalmak
agree
{f} aynı fikirde olmak

Onunla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with her.

Burada Tom'la aynı fikirde olmak zorundayım. - I've got to agree with Tom here.

agree
katılıyorum

Ben kesinlikle size katılıyorum. - I agree with you absolutely.

Onun planına katılıyorum. - I agree with his plan.

agree
tatlı
agree
uygun

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular. - They agreed to elect him as president.

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

agree
muvafakat etmek kabul etmek
agree
mutabık

Amerikalıların çoğu Başkan Wilson ile mutabık kalmıştı. - Most Americans agreed with President Wilson.

Biz neredeyse hiçbir şeyde mutabık kalmayız. - We hardly ever agree on anything.

agree
{f} razı olmak, rıza göstermek; mutabık olmak
agree
iyi

Bu iklim bana iyi gelmiyor. - This climate doesn't agree with me.

Buradaki iklim bana iyi gelmiyor. - The climate here doesn't agree with me.

agree
agree to bir konuda mutabık kalmak
Englisch - Englisch
{f} agree
consent, concur; suit, fit
Favoriten