confidence in or reliance on some person or quality

listen to the pronunciation of confidence in or reliance on some person or quality
Englisch - Türkisch

Definition von confidence in or reliance on some person or quality im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
trust
confidence in or reliance on some person or quality

  Silbentrennung

  con·fi·dence in or re·li·ance on some per·son or qua·li·ty

  Türkische aussprache

  känfıdıns în ır rilayıns ôn sʌm pırsın ır kwälıti

  Aussprache

  /ˈkänfədəns ən ər rēˈlīəns ˈôn ˈsəm ˈpərsən ər ˈkwälətē/ /ˈkɑːnfədəns ɪn ɜr riːˈlaɪəns ˈɔːn ˈsʌm ˈpɜrsən ɜr ˈkwɑːlətiː/

  Wort des Tages

  bissextile
Favoriten