confidence, credit, charge, care

listen to the pronunciation of confidence, credit, charge, care
Englisch - Türkisch

Definition von confidence, credit, charge, care im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ben onun hikayesine inanamıyorum. - I can't bring myself to trust his story.

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
{n} trust
confidence, credit, charge, care
Favoriten