combined joint task force (nato); commander, joint task force

listen to the pronunciation of combined joint task force (nato); commander, joint task force
Englisch - Türkisch
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti (nato); müşterek görev kuvveti komutanı
combined task force
çekiç güç
combined task force
(Askeri) birleşik görev kuvveti (BGK)
combined task force
(Askeri) KOMBİNE ÖZEL GÖREV KUVVETİ: Birleşik özel görev için, iki veya daha çok müttefik devletin çeşitli unsurlarından teşkil edilen bir özel görev kuvveti. Ayrıca bakınız: "task force"
joint task force
(Askeri) müsterek görev kuvveti
joint task force
(Askeri) (JTF) Müşterek görev kuvveti (TB)
combined joint task force (nato); commander, joint task force
Favoriten