colloquy

listen to the pronunciation of colloquy
Englisch - Türkisch
konuşma
resmi konuşma
{i} diyalog
{i} karşılıklı konuşma
diyalog şeklinde yazılmış edebi eser
mükâleme
conversation
konuşma

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

conversation
sohbet

Tom; Mary ve John'un sohbetine kulak misafiri oldu. - Tom overheard Mary and John's conversation.

Onunla uzun bir sohbet ettim. - I had a long conversation with her.

conversation
muhabbet

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

conversation
{i} söyleşi
conversation
{i} cinsel birleşme
conversation
{i} görüşme

Fadıl her iki tarafın da telefon görüşmesine kulak misafiri oldu. - Fadil overheard both sides of the phone conversation.

Ben sadece biz gitmeden önce Tom'la hızlı bir görüşme yapmak istiyorum. - I'd just like to have a quick conversation with Tom before we leave.

conversation
laf
conversation
karşılıklı konuşma
conversation
iletişim

Ortam iletişimi etkiler. - The setting influences the conversation.

Sosyal ilişkiler iletişimi etkiler. - Social relationships influence conversations.

conversation
muhavere mükâleme
conversation
conversation piece dikkati çeken ve kendisinden bahsettiren herhangi bir şey
Englisch - Englisch
A formal conversation
A formal conference
A written discourse
A discussion during a trial in which a judge ensures that the defendant understands what is taking place in the trial and what their rights are
conversation
{n} a conference, conversation, talk
{i} conversation; conference
A discussion during a trail in which a judge ensures that the defendant understands what is taking place in the trial and what his rights are
Mutual discourse of two or more persons; conference; conversation
a conversation soliloquy (colloquium, from colloqui , from com- ( COM-) + loqui )
a conversation especially a formal one
formal conversation a conversation especially a formal one
formal conversation
In some American colleges, a part in exhibitions, assigned for a certain scholarship rank; a designation of rank in collegiate scholarship
colloquies
plural of colloquy
colloquy
Favoriten