collection coordination facility

listen to the pronunciation of collection coordination facility
Englisch - Türkisch
(Askeri) toplama koordinasyon tesisi
collection coordination facility

  Silbentrennung

  col·lec·tion co·or·di·na·tion fa·ci·li·ty

  Türkische aussprache

  kılekşın kōôrdıneyşın fısîlîti

  Aussprache

  /kəˈleksʜən kōˌôrdənˈāsʜən fəˈsələtē/ /kəˈlɛkʃən koʊˌɔːrdənˈeɪʃən fəˈsɪlɪtiː/

  Wort des Tages

  apocalypse
Favoriten