collection coordination facility

listen to the pronunciation of collection coordination facility
İngilizce - Türkçe
(Askeri) toplama koordinasyon tesisi
collection coordination facility

  Heceleme

  col·lec·tion co·or·di·na·tion fa·ci·li·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  kılekşın kōôrdıneyşın fısîlîti

  Telaffuz

  /kəˈleksʜən kōˌôrdənˈāsʜən fəˈsələtē/ /kəˈlɛkʃən koʊˌɔːrdənˈeɪʃən fəˈsɪlɪtiː/

  Günün kelimesi

  scrannel