characterized by sudden and violent force

listen to the pronunciation of characterized by sudden and violent force
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
impetuous
characterized by sudden and violent force

  Silbentrennung

  char·ac·ter·ized by sud·den and vi·o·lent force

  Türkische aussprache

  kerıktırayzd bay sʌdın ınd vaylınt fôrs

  Aussprache

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈsədən ənd ˈvīlənt ˈfôrs/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈsʌdən ənd ˈvaɪlənt ˈfɔːrs/

  Wort des Tages

  fait accompli
Favoriten