capable of being decomposed by living organisms

listen to the pronunciation of capable of being decomposed by living organisms
Englisch - Türkisch

Definition von capable of being decomposed by living organisms im Englisch Türkisch wörterbuch

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
Englisch - Englisch
biodegradable
capable of being decomposed by living organisms

  Silbentrennung

  ca·pa·ble of be·ing de·com·posed by li·ving organisms

  Türkische aussprache

  keypıbıl ıv biîng dikımpōzd bay lîvîng ôrgınîzımz

  Aussprache

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ˈləvəɴɢ ˈôrgəˌnəzəmz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ˈlɪvɪŋ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz/

  Wort des Tages

  schlep
Favoriten