capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes

listen to the pronunciation of capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes
Englisch - Türkisch

Definition von capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes im Englisch Türkisch wörterbuch

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
Englisch - Englisch
biodegradable
capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes

  Silbentrennung

  ca·pa·ble of be·ing bi·o·lo·gi·cal·ly de·com·posed by microorganisms or enzymes

  Türkische aussprache

  keypıbıl ıv biîng bayıläcîkli dikımpōzd bay maykrōôrgınîzımz ır enzaymz

  Aussprache

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ bīəˈläʤəklē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ˌmīkrōˈôrgəˌnəzəmz ər ˈenˌzīmz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ baɪəˈlɑːʤɪkliː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ˌmaɪkroʊˈɔːrɡəˌnɪzəmz ɜr ˈɛnˌzaɪmz/

  Wort des Tages

  schlep
Favoriten