capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes

listen to the pronunciation of capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes
İngilizce - Türkçe

capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
İngilizce - İngilizce
biodegradable
capable of being biologically decomposed by microorganisms or enzymes

  Heceleme

  ca·pa·ble of be·ing bi·o·lo·gi·cal·ly de·com·posed by microorganisms or enzymes

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv biîng bayıläcîkli dikımpōzd bay maykrōôrgınîzımz ır enzaymz

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ bīəˈläʤəklē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ˌmīkrōˈôrgəˌnəzəmz ər ˈenˌzīmz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ baɪəˈlɑːʤɪkliː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ˌmaɪkroʊˈɔːrɡəˌnɪzəmz ɜr ˈɛnˌzaɪmz/

  Günün kelimesi

  spoonerism