capable of being, or fit to be, united in one body or company; associable

listen to the pronunciation of capable of being, or fit to be, united in one body or company; associable
Englisch - Türkisch

Definition von capable of being, or fit to be, united in one body or company; associable im Englisch Türkisch wörterbuch

sociable
{s} sosyal

Tom çok sosyal değildir. - Tom isn't very sociable.

Sadece sosyal olmak için içerim. - I only drink to be sociable.

sociable
{s} girişken

Tom oldukça girişken, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

Yeterince girişken değilim. - I'm not sociable enough.

sociable
sokulgan
sociable
sociablycandan
sociable
toplum hayatından hoşlanma
sociable
tatlı dilli
sociable
sosyal faaliyet
sociable
hoş sohbet
sociable
sociablenesshoş sohbetlik
sociable
hoşsohbet

Tom oldukça hoşsohbet, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
{s} çevresi geniş
sociable
{s} eğlenceli
sociable
{s} girgin, sokulgan
sociable
{i} divan
sociable
{i} kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
{s} arkadaş canlısı
sociable
{s} toplumcul
sociable
(isim) fayton tipi araba, iki kişilik üç tekerlekli bisiklet, divan, kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
Englisch - Englisch
sociable
capable of being, or fit to be, united in one body or company; associable

    Silbentrennung

    ca·pa·ble of being, or fit to be, u·ni·ted in one bo·dy or company; as·so·ci·a·ble

    Aussprache

    Wort des Tages

    odium
Favoriten