brush up on

listen to the pronunciation of brush up on
Englisch - Türkisch
(bilgiyi) tazelemek
bilgiyi tazelemek
tazele

Fransa'ya gideceksen, Fransızcanı tazelemelisin. - If you're going to go to France, you should brush up on your French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

brush on
fırça

Biri her gün dişlerini fırçalamalı. - One should brush one's teeth every day.

Birinin dişlerini her gün fırçalaması önemlidir. - It is important to brush ones teeth every day.

brush on
fırçayla sürmek
Englisch - Englisch

Definition von brush up on im Englisch Englisch wörterbuch

brush on
apply with a brush; "Brush butter on the roast"
brush on
apply with a brush; "Brush butter on the roast
brush up on
Favoriten