bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı

listen to the pronunciation of bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı
Türkisch - Türkisch
gerçek sayı
bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı

    Silbentrennung

    bir ek·sen ü·ze·rin·de·ki bir nok·ta·nın ye·ri·ni be·lir·le·me·ye ya·ra·yan sa·yı

    Aussprache

    Wort des Tages

    jocose
Favoriten