bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım

listen to the pronunciation of bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) târif
bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım

    Silbentrennung

    bir şe·yi bel·li nok·ta·lar ve i·şa·ret·ler·le in·ce·den in·ce·ye an·la·tıp ta·nıt·mak; ta·nım

    Aussprache

    Wort des Tages

    tautology
Favoriten