bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım

listen to the pronunciation of bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) târif
bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp tanıtmak; tanım

    Heceleme

    bir şe·yi bel·li nok·ta·lar ve i·şa·ret·ler·le in·ce·den in·ce·ye an·la·tıp ta·nıt·mak; ta·nım

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    sarcophagus