bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

listen to the pronunciation of bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
Türkçe - Türkçe
anlam
bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

    Heceleme

    bir ö·ner·me·nin, bir ta·sa·rı·nın, bir dü·şün·ce·nin ve·ya e·se·rin an·lat·mak is·te·di·ği şey

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    credenza