bilgi vermemek

listen to the pronunciation of bilgi vermemek
Türkisch - Englisch
hold out on smb
keep smb. in the dark
keep in dark
bilgi ver
(Bilgisayar) get info
bilgi ver
acquaint

Did he acquaint you with the facts? - Size gerçeklerle ilgili bilgi verdi mi?

bilgi ver
inform

Tom refused to give Mary any information. - Tom Mary'ye herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.

Tom gave Mary some useful information. - Tom Mary'ye biraz faydalı bilgi verdi.

bilgi vermemek
Favoriten