belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim

listen to the pronunciation of belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
Türkisch - Türkisch
duygu
belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim

    Silbentrennung

    be·lir·li nes·ne, o·lay ve·ya bi·rey·le·rin in·sa·nın iç dün·ya·sın·da u·yan·dır·dı·ğı iz·le·nim

    Aussprache

    Wort des Tages

    copse
Favoriten