being spied upon by security or intelligence services

listen to the pronunciation of being spied upon by security or intelligence services
Englisch - Englisch
spooked
being spied upon by security or intelligence services

  Silbentrennung

  be·ing spied up·on by se·cu·ri·ty or in·tel·li·gence ser·vic·es

  Türkische aussprache

  biîng spayd ıpän bay sîkyûrıti ır întelıcıns sırvısız

  Aussprache

  /ˈbēəɴɢ ˈspīd əˈpän ˈbī səˈkyo͝orətē ər ənˈteləʤəns ˈsərvəsəz/ /ˈbiːɪŋ ˈspaɪd əˈpɑːn ˈbaɪ sɪˈkjʊrətiː ɜr ɪnˈtɛləʤəns ˈsɜrvəsəz/

  Wort des Tages

  beestings
Favoriten