being on the alert to discover and ward off danger or insure safety

listen to the pronunciation of being on the alert to discover and ward off danger or insure safety
Englisch - Türkisch

Definition von being on the alert to discover and ward off danger or insure safety im Englisch Türkisch wörterbuch

vigilant
{s} açıkgöz
vigilant
uyanık

Tom ve Mary uyanık olmalı. - Tom and Mary need to be vigilant.

Sen uyanık olmak zorundasın. - You have to be vigilant.

vigilant
{s} ihtiyatlı
vigilant
uyumayan
vigilant
tetikte

Biz tetikte kalmalıyız. - We must remain vigilant.

Çok tetikte olamazsın. - You can't be too vigilant.

vigilant
{s} uyanık, tetikte, dikkatli, ihtiyatlı, tedbirli
vigilant
(Askeri) UYANIK; MÜTEYAKKIZ
Englisch - Englisch
vigilant
being on the alert to discover and ward off danger or insure safety

  Silbentrennung

  be·ing on the a·lert to dis·co·ver and ward off dan·ger or in·sure safe·ty

  Türkische aussprache

  biîng ôn dhi ılırt tı dîskʌvır ınd wôrd ôf deyncır ır înşûr seyfti

  Aussprache

  /ˈbēəɴɢ ˈôn ᴛʜē əˈlərt tə dəˈskəvər ənd ˈwôrd ˈôf ˈdānʤər ər ənˈsʜo͝or ˈsāftē/ /ˈbiːɪŋ ˈɔːn ðiː əˈlɜrt tə dɪˈskʌvɜr ənd ˈwɔːrd ˈɔːf ˈdeɪnʤɜr ɜr ɪnˈʃʊr ˈseɪftiː/

  Wort des Tages

  fussbudget
Favoriten