be exempt from

listen to the pronunciation of be exempt from
Englisch - Türkisch
muaf tutmak
muaf olmak
exempt from
(Fiili Deyim ) -den muaf tutmak , istisna etmek
exempt from
muaf tutmak
be from
-li olmak
be from
-den gelmek
exempt from
arınmış
be exempt from

  Silbentrennung

  be ex·empt from

  Türkische aussprache

  bi îgzempt fırm

  Aussprache

  /bē əgˈzempt fərm/ /biː ɪɡˈzɛmpt fɜrm/

  Wort des Tages

  impromptu
Favoriten