beşeri

listen to the pronunciation of beşeri
Türkisch - Englisch
of people
of human beings
mortal
{s} human

History is a branch of the humanities. - Tarih beşeri bilimlerin bir dalıdır.

He is an authority on the humanities. - Beşeri bilimlerde bir otoritedir.

beşeri coğrafya
human geography
beşeri iktisadi coğrafya
human and economic geography
beşeri ortam
human environment
beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırması
licensing for human medicinal products
beşerî bilimler
(Bilim, İlim) Humanities
beşerî ilimler
Liberal arts
beşerî sermaye
Human capital
Beşeri ve Sıhhi Hizmetler Departmanı
(Askeri) Department Of Health and Human Services
beşeri coğrafya
anthropogeography
beşeri ilimler
liberal arts
beşeri ilimler
humanities and social sciences
beşeri istihbarat destek müfrezesi
(Askeri) human intelligence support detachment
beşeri istihbarat harekatları hücresi ; insani harekatlar merkezi
(Askeri) human intelligence operations cell; humanitarian operations center
beşeri istihbarat; insan kaynakları istihbaratı
(Askeri) human intelligence; human resources intelligence
beşeri tabiat
human nature
semavî olmayan. beşerî olan
not celestial. the humanities
Koalisyon İstihbarat Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Beşeri İstihbarat Kar
(Askeri) coalition Intelligence Directorate counterintelligence and human intelligence staff element
Savunma Beşeri İstihbarat (HUMINT) Dairesi; Sıhhi Hizmetler Başkanı
(Askeri) Defense Human Intelligence (HUMINT) Service; Director of Health Services
edebiyat ve beşeri bilimler
liberal arts
edebiyat ve beşeri ilimler
arts
karargah destek unsuru; beşeri istihbarat destek unsuru
(Askeri) headquarters support element; human intelligence support element
müşterek kuvvet istihbarat başkanlığı karşı istihbarat ve beşeri istihbarat pers
(Askeri) joint force intelligence directorate counterintelligence and human intelligence staff element
İKK/beşeri istihbarat subayı
(Askeri) counterintelligence/human intelligence officer
Türkisch - Türkisch
İnsanoğlu ile ilgili
Bedensel, bedenle ilgili
Bedensel, bedenle ilgili: "O kadar fena başım ağrıyordu ki beşerî kısmını hissedemez gibiyim."- H. E. Adıvar
BEŞERÎ
(Osmanlı Dönemi) İnsana ve insanın fıtrî hallerine mensub ve müteallik. İnsanla ilgili
BEŞERİ
(Hukuk) İnsanı; insana mensup; insanla ilgili
beşeri coğrafya
İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu
aczi beşeri
(Osmanlı Dönemi) insanın güçsüzlüğü
beşeri
Favoriten