bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma

listen to the pronunciation of bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma
Türkisch - Englisch
(Tıp) maceration
bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma

    Silbentrennung

    ba·zı ot·la·rın i·çin·de·ki i·laç cev·her·le·ri·ni el·de et·mek i·çin su·da bı·rak·ma
Favoriten