batak

listen to the pronunciation of batak
Türkisch - Türkisch
Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış
Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
Kötü durum, içinden çıkılmaz iş
batak çulluğu
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
Englisch - Englisch
The languages either one of these peoples speak
A collective name for several different peoples of the Philippines
A collective name for several different peoples of North Sumatra in Indonesia
A town in southern Bulgaria
Any member of any of several closely related ethnic groups of central Sumatra, Indon. The Batak are descendants of a powerful Proto-Malayan people who until 1825 lived in relative isolation in the highlands surrounding Lake Toba in Sumatra. They have their own written language. In their traditional religion, ancestors, plants, animals, and inanimate objects are considered to possess souls or spirits; today about a third of the 3.1 million Batak adhere to traditional beliefs, while the rest profess Christianity or Islam
Türkisch - Englisch
marshy
marsh

They got through the marsh. - Onlar bataklıktan geçtiler.

Lots of herons live in the marsh. - Bataklıkta birçok balıkçıl yaşar.

mire
swamp

The plague came from the swamp. - Veba bataklıktan geldi.

How did you fall into the swamp? Someone shoved us. - Bataklığa nasıl düştünüz? Biri bizi itti.

quicksand

Tom pulled Mary out of the quicksand. - Tom Mary'yi bataklıktan çıkardı.

slough
quag

The rain turned the road into a quagmire. - Yağmur yolu bataklığa çevirdi.

The war quickly turned into a quagmire. - Savaş hızla bir bataklığa dönüştü.

gutter
swamp, marsh; swampy, marshy, boggy; bad
swamp; marsh; bog; fen
boggy
miry
morass
sink

The skyscraper is expected to sink into the bog. - Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor.

bog

The skyscraper is expected to sink into the bog. - Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor.

unsalvable, hopeless
swampy; marshy; boggy; fenny
quagmire

The rain turned the road into a quagmire. - Yağmur yolu bataklığa çevirdi.

The war quickly turned into a quagmire. - Savaş hızla bir bataklığa dönüştü.

ooze
hotbed
boggles
in carey street
batak para
bad debt
batak
Favoriten