bağırsaklar

listen to the pronunciation of bağırsaklar
Türkisch - Englisch
innards
tripes
intestines
entrails
abdominal viscera
guts
bağırsak
intestine

The small intestine consists of three parts. - İnce bağırsak üç bölümden oluşmaktadır.

The large intestine absorbs water. - Kalın bağırsak suyu emer.

bağırsak
intestinal

Fadil started complaining of stomach and intestinal pains. - Fadıl mide ve bağırsak ağrılarından şikayet etmeye başladı.

bağırsak
bowel

The doctor concluded that her stomach pains were due to irritable bowel syndrome. - Doktor onun mide ağrılarının irritabl bağırsak sendromu nedeniyle olduğu sonucuna vardı.

bağırsak
intestines
bağırsak
guts
bağırsak
domestic
bağırsak
bowels
bağırsak
gut

Sami should trust his gut. - Sami'nin, bağırsaklarına güvenmesi gerek.

bağırsak
pertaining to the intestine
bağırsak
gastral
bağırsak
enteric
bağırsak
of the stomach (Medicine)
bağırsak
intestine(s), bowel(s), gut(s); intestinal
bağırsak
enteron
bağırsak
ileo
bağırsak
entero
mide ve bağırsaklar ile ilgili
gastrointestinal
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) MASARÎN
Bağırsak
rude
Bağırsak
ema
Bağırsak
mia
Bağırsak
(Osmanlı Dönemi) HAVİYYE
bağırsak
Yiyeceklerin sindirimde kullanılan bir organ ve sindirim sisteminin mide ile boşaltım kısmına kadar olan boru biçimindeki kalın ve ince kısmı
bağırsak
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
bağırsaklar
Favoriten