büyüleyen

listen to the pronunciation of büyüleyen
Türkisch - Englisch
{i} bewitching
büyüleyen konuşmacı
spellbinder
büyüle
fascinate

I was fascinated by her beauty. - Onun güzelliği tarafından büyülendim.

He was fascinated with her beauty. - O, onun güzelliği ile büyülendi.

büyüle
enthrall

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
{f} captivating

I was up all night reading the captivating book my grandfather gave me. - Dedemin bana verdiği büyüleyici kitabı okumak için tüm gece oturdum.

He's a captivating speaker. - O büyüleyici bir konuşmacı.

büyüle
{f} bewitching
büyüle
charmed

They were all charmed by her song. - Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi.

It was his story of adventure that charmed us all. - Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi.

büyüle
{f} charm

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

She is a charming woman. - O büyüleyici bir kadındır.

büyüle
{f} fascinating

I found the subject fascinating. - Konuyu büyüleyici buldum.

We think Venice is a fascinating city. - Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz.

büyüle
ravish

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} charming

Kate is as charming as her sister. - Kate kız kardeşi kadar büyüleyici.

She is a charming woman. - O büyüleyici bir kadındır.

büyüle
enchant

She was enchanted by his little laugh. - Onun küçük kahkahasıyla büyülenmişti.

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

büyüle
{f} fascinated

I'm fascinated by cats. - Kediler tarafından büyülendim.

I was fascinated by her beauty. - Onun güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
enthral

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
{f} enthralling
büyüle
{f} ravishing

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} bewitched

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

büyüle
{f} enchanting

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

büyüle
hex
büyüle
entrance

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

büyüle
spellbound
büyüle
enthralled

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
entranced

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

büyüle
bewitch

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

I can teach you how to bewitch men. - Ben erkeklerin nasıl büyüleneceğini size öğretebilirim.

büyüle
spellbind
büyüle
captivated

You captivated me, dear. - Beni büyüledin, aşkım.

büyüleyen
Favoriten