as your eyes move to turn fortunes

listen to the pronunciation of as your eyes move to turn fortunes
Englisch - Türkisch
gözlerini fal taşı gibi açmak
as your eyes move to turn fortunes

    Türkische aussprache

    äz yôr ayz muv tı tırn fôrçunz

    Aussprache

    /ˈaz ˈyôr ˈīz ˈmo͞ov tə ˈtərn ˈfôrʧo͞onz/ /ˈæz ˈjɔːr ˈaɪz ˈmuːv tə ˈtɜrn ˈfɔːrʧuːnz/
Favoriten