as your eyes move to turn fortunes

listen to the pronunciation of as your eyes move to turn fortunes
İngilizce - Türkçe
gözlerini fal taşı gibi açmak
as your eyes move to turn fortunes

    Türkçe nasıl söylenir

    äz yôr ayz muv tı tırn fôrçunz

    Telaffuz

    /ˈaz ˈyôr ˈīz ˈmo͞ov tə ˈtərn ˈfôrʧo͞onz/ /ˈæz ˈjɔːr ˈaɪz ˈmuːv tə ˈtɜrn ˈfɔːrʧuːnz/