any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

listen to the pronunciation of any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers
Englisch - Türkisch

Definition von any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers im Englisch Türkisch wörterbuch

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
Englisch - Englisch
neurotic
any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

  Silbentrennung

  a·ny tox·ic a·gent whose ac·tion I·s main·ly di·rec·ted to the great nerve centers

  Türkische aussprache

  eni täksîk eycınt huz äkşın îz meynli dayrektîd tı dhi greyt nırv sentırz

  Aussprache

  /ˈenē ˈtäksək ˈāʤənt ˈho͞oz ˈaksʜən əz ˈmānlē dīˈrektəd tə ᴛʜē ˈgrāt ˈnərv ˈsentərz/ /ˈɛniː ˈtɑːksɪk ˈeɪʤənt ˈhuːz ˈækʃən ɪz ˈmeɪnliː daɪˈrɛktɪd tə ðiː ˈɡreɪt ˈnɜrv ˈsɛntɜrz/

  Wort des Tages

  footle
Favoriten